Grip op uw uitgaven voor geneesmiddelenKosten geneesmiddelenRicht u zich op de toekomst?

Grip op uw uitgaven voor geneesmiddelen

En natuurlijk kwaliteit!

Lees meer

Kosten geneesmiddelen

De hoogte van uw factuur zijn dat alleen geneesmiddelkosten of is er meer?

Richt u zich op de toekomst?

De markt verandert. kosten en efficiency worden nog belangrijker!

Welkom

Ruim 10 jaar geleden is Rustland Consultancy opgericht door de vraag van een aantal Zorginstellingen of de kosten van de geneesmiddelen beheersbaar konden zijn en of de medicatieveiligheid op een hoger niveau getrokken kon worden.

Zorginstellingen worden geconfronteerd met een farmaceutische zorg die steeds ingewikkelder wordt door het aanscherpen van regels op het gebied van medicatieveiligheid en de kosten die aan het stijgen waren ondanks het preferentiebeleid. Tegelijkertijd moest over de hele linie aanzienlijk worden bezuinigd. Daarnaast is er een verscherpte controle door IGZ waar alle zorginstellingen mee worden geconfronteerd waar Rustland Consultancy een adequaat antwoord op heeft.

In de afgelopen jaren is de volwassenheid van de kennis en afspraken over de farmaceutische dienstverlening bij Zorginstellingen toegenomen maar de specifieke kennis van de Inkoop, de facturering en hoe de facturen van de farmaceutische toeleveranciers/apothekers zijn opgebouwd is veelal niet transparant en daar valt nog veel winst in te behalen.

Rustland Consultancy is op geen enkele wijze verbonden aan de farma-industrie (fabrikant of groothandel) en kan daardoor ook handelen vanuit het oogpunt van de Zorginstelling en tevens maken we gebruik van specifieke benchmarkgegevens.

De besparingen op de medicijninkoopkosten, het verhogen van kwaliteit en innovatie door de logistieke beheersing van het medicijndistributieproces, zijn de expertise van Rustland Consultancy. Daarbij maken wij gebruik van o.a. apothekers die de Harm Wrestling studie hebben gevolgd om de medicatieveiligheid aanzienlijk te kunnen verbeteren.

Het vergroten van die specifieke kennis is belangrijk voor de toekomst van de zorg naast elementen als contractmanagement en leveranciersrelatiemanagement.

De beide oprichters Ron en Thomas, de een afkomstig uit de medische wereld en de ander uit de farmaceutische industrie, hebben zowel vele grote als kleinere AWBZ-instellingen door heel Nederland met succes mogen begeleiden in hun geneesmiddelproces van aankoop tot medicatietoediening.